architectural association, london

arvinius förlag, stockholm

bogbinder klara k, köpenhamn

byggförlaget, stockholm

cineteket, ystad*

form/design center, malmö

färgfabriken, stockholm

goethe institutet, stockholm

henry art gallery, seattle

hsb, malmö*

hyresgästföreningen, malmö*

lantbrugets rådgivningscenter, århus

lars müller publishers, baden

lunds konsthall, lund

länstyrelsen skåne, malmö

magasin 3, stockholm

magnus thierfelder, malmö

malmö stad, malmö

mari andersson, malmö

moderna museet, stockholm

mollerup design lab, köpenhamn

nationalmuseum, stockholm

nordiska museet, stockholm

raster förlag, stockholm

signal- center för samtidskonst, malmö

skärets konsthall, skäret

smålands museum, växjö

svenska institutet, stockholm

wet pot systems, mölle

ystad kommun, ystad*

åmells konsthandel, stockholm